PRIVACY STATEMENT AVG

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

V.O.F Tivoli Theater verwerkt persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van de diensten van V.O.F Tivoli Theater, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan V.O.F Tivoli Theater verstrekt. V.O.F Tivoli Theater kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM V.O.F Tivoli Theater GEGEVENS NODIG HEEFT

V.O.F Tivoli Theater verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan V.O.F Tivoli Theater uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

HOE LANG V.O.F Tivoli Theater GEGEVENS BEWAART

V.O.F Tivoli Theater bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan nodig bewaard.

DELEN MET ANDEREN

V.O.F Tivoli Theater verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van V.O.F Tivoli Theater worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website V.O.F Tivoli Theater gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Via de accountpagina op www.tivolitheater.nl kunt u uw gegevens wijzigen.

verzoek tot verwijdering kunt u sturen naar info@tivolitheater.nl. V.O.F Tivoli Theater zal zo snel mogelijk, maar binnen een periode van uiterlijk 14 dagen, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

V.O.F Tivoli Theater neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van V.O.F Tivoli Theater maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door V.O.F Tivoli Theater verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met V.O.F Tivoli Theater op via info@tivolitheater.nl www.tivolitheater.nl  is een website van V.O.F Tivoli Theater. V.O.F Tivoli Theater is als volgt te bereiken:

Postadres:
3223 KA Hellevoetsluis

Vestigingsadres:
Rijksstraatweg 42

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel te Rotterdam: 24210.258

Telefoon: 0181327500
E-mailadres: info@tivolitheater.nl